Kako postati dobar rukovodilac u Srbiji?

Kako postati dobar rukovodilac u Srbiji?

U radu su prikazani rezultati istraživanja percepcije potreba za unapređenjem kompetencija neposrednih rukovodilaca. Istraživanje je sprovedeno 2014. na prigodnom uzorku od 499 ispitanika iz državnih i privatnih preduzeća. Procenjivano je 39 kompetencija na petostepenoj skali Likertovog tipa.

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se dobiju podaci o tome kako se opažaju potrebe za unapređenjem kompetencija neposrednih rukovodilaca od strane rukovodilaca svih nivoa u oragnizacijama i od strane zaposlenih. Takođe, želeli smo da ispitamo kako se opažaju potrebe za unapređenjem kompetencija u državnim i privatnim preduzećima.

Taksonomska analiza je, kao i u predhodnim istraživanjima, pokazala da se ispitanici dele u dva klastera. Prvi klaster čine ispitanici koji smatraju da ne postoje potrebe za unapređenjem kompetencija neposrednih rukovodilaca, a drugi čine oni ispitanici koji smatraju da postoji potreba za unapređenjem svih kompetencija.

Dodatna analiza je ukazala da je veći broj ispitanika koji smatraju da nema potrebe za unapređenjem kompetencija zaposleno u privatnim preduzećima.

KOMPETENCIJE

Rukovodioci smtraju da najveća potreba postoji za unapređenjem kompetencija:

  1. obučenost za ulogu rukovodioca
  2. inovativnost
  3. posedovanje ažurnog stručnog znanja

Zaposleni takođe smatraju da neposredni rukovodioci pre svega treba da unaprede obučenost za ulogu rukovodioca, a zatim navode :

  1. veštine motivisanja saradnika
  2. veštine rešavanja konflikata
  3. razvijanje dobrih međuljudskih odnosa
  4. inovativnost

Zaposleni u državnim preduzećima smatraju da njihovi rukovodioci, pre svega, treba da unaprede inovativnost, obučenost za ulogu rukovodioca i veštine rešavanja konflikata, dok zaposleni u privatnim preduzećima smatraju da njihovim rukovodiocima najviše nedostaje: posedovanje ažurnog stručnog znanja, obučenost za ulogu rukovodioca  i inovativnost .

ZAKLJUČAK

Rezultati taksonomske analize ukazuju da su stavovi ispitanika prema potrebama za unapređenje kompetencija neposrednih rukovodilaca pretežno crno – beli, jedni smatraju da njihovi rukovodioci treba da unaprede sve kompetencije, dok drugi smatraju da ništa ne treba unapređivati.

Ovakvi stavovi ukazuju da ne postoji ozbiljan pristup unapređenju kompetencija. Ne možemo očekivati ozbiljnije aktivnosti ni od ispitanika koji su rekli da ništa ne treba unapređivati, ali ni od onih koji su rekli da treba unaprediti sve kompetencije, jer ni jedni ni drugi nisu pošli od dijagnoze stanja, određivanja prioriteta i plana unapređenja, što ukazuje na nezreo, afektivan pristup ovoj problematici.


Autorke

Prof. dr Dobrila Vujić

Katarina Suvajdžić, psiholog

Jelena Dostanić, psiholog

 

Kako postati dobar rukovodilac u Srbiji?